4 Ekim 2007 Perşembe

ZAR MODELİ

ESKİ ZAR MODELİNE GÖRE 2 PROTEİN TABAKASI
ARASINDA ÇİFT LİPİD TABAKASI BULUNUR.
YENİSİNE GÖRE HAREKETLİ 2 SIRA LİPİD BULUNUR.
ZAR İÇİNDEKİ PROTEİN MOLEKÜLLERİ LİPİD
KATMANLARININ ARASINA GÖMÜLMÜŞTÜR.
E.RETİKULUM
MEMELİ ALYUVARLAR HARİÇ DİĞER TÜM
ÖKARYOT HÜCRELERDE BULUNUR.
GÖREVİ
HÜCRE İÇİNDE TASIMA GÖREVİ YAPAR.
HÜCRE ZARINI OLUŞTURUR.
SENTEZLENECEK BAZI MAD. DEPO YERİDİR.
GRANÜLLÜ:RİBOZOM BULUNAN
PROTEİN SENTEZİ YAPILIR.
GRANÜLSÜZ:RİBOZOM BULUNMAZ.
YAĞ SENTEZİ YAPAR.
GLİKOPROTEİNLERİN GÖREVİ:
HÜCRENİN BİRBİRİNİ TANIMASINI SAĞLAR.
HÜCREYE ALINACAK MADDELERİN SEÇİLMESİNİ
SAĞLAR.
HÜCRE ZARI:
HÜCREYE ALINACAK MADDEYİ BELİRLER.
KOMSU VE YABANCI HÜCRELERİ TANIR.
OZMATİK DÜZENLEYİCİ GÖREVİ VARDIR.
UYARI İLETİMİ YAPAR.
EKSOSİTOZLA HÜCREDEN SALGI ÇIKIŞINI SAĞLAR.
RİBOZOM:
EN KÜÇÜK ORGANELDİR.
ZAR YOKTUR.
GÖREVİ PROTEİN VEYA ENZİM SENTEZLEMEKTİR.
PROKARYOT VE ÖKARYOT TÜM HÜC. BULUNUR.
PLASTİDLER:
BİTKİ HÜC. RENK VEREN HÜCRELERDİR.
LÖKOPLAST:KÖK GÖVDE İÇİ YUMRU VE TOHUMLARDA
VE STOMA HÜC BULUNUR
RENKSİZDİR.
DEPOLAMA GÖREVİ VARDIR.
KROMOPLAST:
SARI(KSANTOFİL)TURUNCU(KAROTEN)KIRMIZI LOKOPİN
FOTOSENTEZ YAPMAZLAR.
KLOROPLAST:GÖREVİ FOTOSENTEZ YAPMAKTIR.
MİTOKONDRİNİN TERSİNE KARBONDİOKSİT VE SU ALIR
OKSİJEN VE GLİKOZ ÜRETİR.
GOLGİ AYGITI:
KOFUL ÜRETMEK
HAYVANSAL HÜC. GLİKOJEN SENTEZLEMEK
LİZOZOM ÜRETMEK
SPERM VE MEMELİ ALYUVARLARDA BULUNMAZ.
LİZOZOM:
GOLGİ VEYA E.RETİKULUMDAN OLUŞUR.
İÇİNDE POLİMERLERİ PARÇALAYAN ENZİMLER BULUNUR.
LİZOZOM ZARININ PARÇALANMASI HÜCRENİN KENDİ KENDİNİ
PARÇALAMASINA NEDEN OLUR.BUNA OTOLİZ DENİR.
KOFUL:
HÜCRE ZARINDAN E.RETİKULUM GOLGİ VEYA ÇEKİRDEK ZARINDAN
OLUŞUR.
BİTKİSEL HÜCRELERLE TEK HÜCRELİ CANLILARDA GÖRÜLÜRLER.
SENTROZOM:
YÜKSEK ORGANİZASYONLU BİTKİ HÜCRELERİNDE BULUNMAZ.
HÜCRE BÖLÜNMESİNDE İŞ GÖRÜR.
SPERMİN KUYRUĞU GİBİ KAMÇI VEYA SİL OLUSUMUNU SAĞLAR
MİTOKONDRİ:
ÇİFT ZARLIDIR.
PROKARYOT HÜCRELİLERDE BULUNMAZ.
DNA RNA VE RİBOZOMLAR SAYESİNDE BÖLÜNEREK
ÇOĞALIRLAR.
ÇEKİRDEK ZARI:ÇİFT ZARLIDIR.
DISTA RİBOZOMLAR İÇİ DÜZDÜR.
SIVISI:
CEKİRDEĞİN İÇİNİ DOLDURUR.
ORGANEL YOKTUR.
ÇEKİRDEKCİK:
YOĞUNLAŞMIŞ KROMATİN İPLİĞİ
ZARI YOKTUR.
rRNA YAPARAK RİBOZOM YAPIMINDA GÖREV ALIR.

Hiç yorum yok: